درباره ما

باشگاه انارستان

باشگاه انارستان اولین سامانه همراه دانش آموزان و والدین آنها با هدف ارائه خدمات تخفیفی و آموزشی با بازگشایی مدارس در مهـر ماه 95 آغـاز بـه کار کرد. ارزش باشگاه انارستان، بهبـود ارتبـاط والدین با فرزنـدان و ارتقـای سطح تحصیلی دانش آموزان می باشد.

خدمات باشگاه

باشگاه انارستان برای اعضای خود خدمات ویژه ای در نظرگرفته است. فقط کافیست انارستانی شوید تا از خدمات ویژه زیر بهره مند شوید

برندگان

شما در این قسمت می توانید با برندگان باشگاه انارستان آشنا شوید


ویدئو مراسم قرعه کشی جایزه 300 میلیونی باشگاه انارستان


مهران اخلاصی

برنده وجه نقد 5 میلیون تومانی
از استان کرمان


پریوش دادخواه

برنده وجه نقد 5 میلیون تومانی
از شهر اصفهان


ریحانه حقیر

برنده وجه نقد 5 میلیون تومانی
از استان اصفهان


همکاران

ارتباط با ما

با ما در تماس باشید