درباره ما

باشگاه انارستان

باشگاه انارستان اولین سامانه همراه دانش آموزان و والدین آنها با هدف ارائه خدمات تخفیفی و آموزشی با بازگشایی مدارس در مهـر ماه 95 آغـاز بـه کار کرد. ارزش باشگاه انارستان، بهبـود ارتبـاط والدین با فرزنـدان و ارتقـای سطح تحصیلی دانش آموزان می باشد. صاحب امتیاز باشگاه انارستان، شرکت آیین کاوان نشان ( آیکان ) و شرکت توسعه مدیریت راهبردی امین می باشد.

خدمات باشگاه

باشگاه انارستان برای اعضای خود خدمات ویژه ای در نظرگرفته است. فقط کافیست انارستانی شوید تا از خدمات ویژه زیر بهره مند شوید

ketabkh

تخفیف کتب آموزشی

خرید با پنجاه درصد تخفیف کتب آموزشی

narshowkh

فیلم آموزشی رایگان نارشو

هر هفته یک فیلم آموزشی رایگان در فروشگاه آنلاین نارشو

narketkh

اعتبار رایگان نارکت

بیست هزار ریال اعتبار رایگان ماهیانه در فروشگاه محتوایی نارکت

internetkh

بسته رایگان اینترنت

بسته رایگان اینترنت همراه اول

refahkh

تخفیف فروشگاه رفاه

تخفیف تا پنجاه درصد خرید از فروشگاه زنجیره ای رفاه

simcardkh

سیم کارت رایگان

اهدای سیم کارت رایگان انارستان

برندگان

شما در این قسمت می توانید با برندگان باشگاه انارستان آشنا شوید

برنده شماره 3

مشخصات برنده شماره 3


برنده شماره 2

مشخصات برنده شماره 2


برنده شماره 1

مشخصات برنده شماره 1


همکاران

ارتباط با ما

با ما در تماس باشید